banner2 spod3 going-home-logo-v2

W naszej Pracowni posiadamy kompleksową ofertę pomocy psychologicznej dla osób, które w życiu dorosłym zmagają się z urazami z dzieciństwa, trudnościami w budowaniu bliskich związków, cierpią z powodu nadodpowiedzialności i przymusu lojalności względem rodziny,co często uniemożliwia budowanie autonomicznego życia osobistego. Potocznie nazywamy je DDA/DDD. Syndrom Dorosłego Dziecka Dysfun-kcji opisałam tutaj: www.going-home.co.uk

 

Ofertę dla DDA/DDD zawarliśmy w programe o nazwie: „W DRODZE DO SIEBIE” i obejmuje ona:

Rozpoczęcie terapii od spotkań indywidualnych często jest bardzo dobrym początkiem procesu zmian.

W kontakcie indywidualnym można dobrze zdiagnozować i opisać całą mapę problemów osobistych. Najlepsze jednak efekty daje połączenie terapii indywidualnej z grupową.

 

Osoby zainteresowane podjęciem terapii prosimy o kontakt mailowy [email protected] lub telefoniczny 07853245853 aby ustalić termin pierwszej konsultacji diagnostycznej i wytyczyć dalszy plan terapii.

 

Program terapeutyczny „W DRODZE DO SIEBIE” adresowany jest do osób dorosłych, które wychowały się w rodzinach z problemem alkoholowym lub innym rodzajem dysfunkcji (np.choroba psychiczna rodzica, stosowanie przemocy, rodzina niepełna) i identyfikują się z problematyką tzw. syndromu DDA/DDD.

Program ten stanowi wprowadzenie do szeroko rozumianej pracy nad kształtowaniem dojrzałej osobowości  i jest realizowany w dwóch częściach:

I.Etap pierwszy umożliwia uzyskanie wsparcia i ma charakter bardziej edukacyjny po to, aby dostarczyć „narzędzi” do badania przeszłości i realizowany jest w grupie OTWARCIA ROZWOJU OSOBISTEGO (patrz: PSYCHOEDUKACJA)

II.Etap drugi to 9-miesięczna terapia grupowa, ktora stanowi cykl sesji terapeutyczno-rozwojowych prowadzonych w oparciu o międzynarodowy program NEST (New Experience for  Survivors of Trauma), który trwa zwykle od października do połowy grudnia (z wyłączeniem dłuższych przerw na wakacje i przerwy świąteczne)

 

Jako uraz(ang.trauma) rozumie się doświadczenie przemocy, zaniedbania lub bycia świadkiem przemocy w dzieciństwie i/lub traumatyczne doświadczenia w życiu dorosłym. Program ten jest zalecany, jeżeli wydaje się, że istnieje związek  między trudnościami przeżywanymi obecnie a doświadczeniem urazu lub straty w przeszłości.

 

Celem grupy jest zwiększenie świadomości siebie, swoich uczuć, myśli i mechanizmów działania.Grupa ma pomóc uczestnikom w uświadomieniu zachowań i wzorców funkcjonowania, które są źródłem problemów psychologicznych.Badanie i przyglądanie się kontaktom z innymi ludźmi pomaga wyjść z trudnego momentu w życiu, daje szansę na ulgę w cierpieniu i otwiera na nową perspektywę funkcjonowania w zgodzie ze sobą i budowania satysfakcjonującej relacji.

 

Dlaczego praca w grupie?

 

Grupa jest środowiskiem, w którym najlepiej poznaje się siebie. Z pomocą terapeutów staje się ona jakby korekcyjną „rodziną”, środowiskiem nabywania nowych doświadczeń. Praca w grupie umożliwia spojrzenie na własne problemy z różnych perspektyw. Pozwala na nazwanie i przepracowanie wewnętrznych konfliktów będących przyczyną napięć i trudności. Kontakt z innymi ludźmi staje się środowiskiem sprzyjającym rozwojowi.

 

Więcej informacji o programie NEST znajduje się na stronie: www.nest-terapia.eu

Koszt udziału w 3-godzinnej grupie wynosi: £30

Termin-zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach wieczornych 18.00-21.00 i /lub przedpołudniowych 10.00-13.00 oraz w co drugą sobotę w godz.10.00-16.00

Miejsce: Waterfall House(2 piętro),223 Tooting High Street,SW17 0TD

PROWADZI: Alicja Szumowska

124

TERAPIA DDA/DDD