banner2 spod3 going-home-logo-v2

I.Psychoterapia indywidualna odbywa się w formie spotkań (sesji psychoterapeutycznych), które mają stałą częstotliwość (zwykle raz w tygodniu) i prowadzone są przez tego samego terapeutę. Jej długość, w zależności od rodzaju problemu, może się różnić - psychoterapia krótkoterminowa (od kilku spotkań do roku regularnej terapii) - psychoterapia długoterminowa (może trwać od roku do kilku lat).

 

Psychoterapia indywidualna to spotkanie dwóch osób,

osoby poszukującej pomocy (pacjenta/klienta)

oraz osoby, która w oparciu o swe wykształcenie oraz

własne doświadczenie życiowe takiej pomocy udziela

(psychoterapeuta). W trakcie takich spotkań, poprzez

relację z psychoterapeutą, pacjent/klient ma możliwość

odreagowania emocjonalnego, poznania samego siebie

w tym źródeł swoich trudności oraz wewnętrznych

zasobów – aktywnego ćwiczenia nowych

form zachowania np. radzenia sobie ze stresem

czy wyzwaniami życiowymi.

 

 

Psychoterapeuta na pierwszym spotkaniu informuje pacjenta o wysokości honorarium (uwzględniana jest indywidualna sytuacja osoby) i formie płatności oraz o sposobie odwoływania sesji.

 

Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.Koszt £50

 

Sesje psychoterapii indywidualnej prowadzi mgr Alicja E.Szumowska

 

II.Psychoterapia grupowa odbywa się w formie regularnych spotkań w grupie 4-12 osobowej, pod kierunkiem psychoterapeuty. Służy przede wszystkim uświadomieniu zachowań i sposobów funkcjonowania w relacjach z ludźmi. Może mieć charakter krótkoterminowy np. kilkunastogodzinna praca weekendowa, bądź długoterminowy – cotygodniowe 2-3 godzinne spotkania

 

Grupa sprzyja poznawaniu siebie, innych i naszych związków,

stwarzając warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców

kontaktowania się z ludźmi i tego jak budujemy z nimi relacje.

Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia,

przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsek-

wencji. Zatem grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłę-

bieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości

wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu

rozwojowi.

 

Sesje terapii grupowej trwają od 2 do 3 godz.

Koszt od 10 do 30£ w zależności od rodzaju grupy i ilości osób

 

W ramach pracy indywidualnej i grupowej Pracownia Psychoedukacji i Terapii dostarcza pomocy osobom  uzależnionym,współuzależnionym oraz Dorosłym Dzieciom (DDA/DDD)

 

 

 

1. TERAPIA UZALEŻNIENIA

2. TERAPIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA

3. TERAPIA DDA/DDD

 

 

grupowa indywidualna

PSYCHOTERAPIA