banner2 spod3 going-home-logo-v2

Porada psychologiczna /konsultacja jest spotkaniem ze specjalistą, które jest przeznaczone dla osób poszukujących informacji i wskazówek w rozwiązaniu bieżących, konkretnych problemów życiowych dotyczących ich samych lub ich bliskich.

 

Porada służy rozpoznaniu problemu,dokonaniu diagnozy, poszukiwaniu rozwiązań, przekazaniu informacji, zaplanowaniu konkretnych, realistycznych działań. Może być jednorazowa lub rozwinąć się do kilku spotkań.

 

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest zwykle wstępną konsultacją z terapeutą. Służy to zorientowaniu się w problemach i sytuacji zgłaszającej się osoby i pozwala zaproponować odpowiednią formę pomocy.

 

Porady w naszej pracowni obejmują głównie takie sprawy jak:

 

1. własne uzależnienie od substancji (alkoholu, narkotyki, leki) oraz zachowań (hazard, internet, seksoholizm, pracoholizm itp.) lub uzależnienie bliskiej osoby

 

2. problemy rodzinne (rozwody, zdrady, samotne rodzicielstwo, problemy z dziećmi, problemy z rodzicami i inne)

 

3. poważne zmiany życiowe ,nowy etap życia, trudności w adaptacji na emigracji;

 

4. trudności wychowawcze, szkolne dotyczące dzieci i młodzieży;

 

5. trudności w pracy, utrata pracy;

 

6. kryzys połowy życia, pragnienie lepszego poznania siebie i poszukiwanie nowych możliwości rozwoju

 

7. wątpliwości dotyczące własnej terapii i inne

 

 

Konsultacje i porady udzielane są w pomieszczeniach Pracowni Psychoedukacji i Terapii na Tooting

 

Broadway  są  płatne i umawiane telefonicznie lub przez internet. Koszt sesji 45 funtów

 

Porad i konsultacji udziela Alicja E.Szumowska,psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień.

 

Kontakt - 0785 324 5853. Spotkanie umawiane jest po uprzednim kontakcie telefonicznym w terminie

 

dogodnym dla  osoby zainteresowanej.

 

Adres: 223 Tooting High Street,SW17 0TD

 

 

Porady i konsultacje dotyczące uzależnień udzielane za opłatą dobrowolną realizuje Leszek Korzecki, 

 

instruktor terapii uzależnień. Kontakt -  0772 700 9940

 

Spotkania są możliwe w soboty od 13.00 - 15.00 w małej salce przy kościele polskim Św.Jana

 

Ewangelisty,St. John’s Avenue, Putney, LONDON SW15 6AW

 

Spotkanie możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym (proszę nie przyjeżdżać bez ustalania wizyty!)

 

footprints

PORADNICTWO (porady diagnostyczne, terapeutyczne, konsultacje)