banner2 spod3 going-home-logo-v2

ZASADY UCZESTNICZENIA W TERAPII

 

Tajemnica zawodowa:

 • Wszelkie informacje i materiały dotyczące życia klientów podlegają tajemnicy zawodowej psychoterapeuty.

 • Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia pacjenta i osób trzecich oraz sytuacje regulowane przez prawo.

 • W wypadku wpółpracy terapeuty z innymi specjalistami informacje z sesji udzielane są zawsze za zgodą pacjenta.

 

Częstotliwość sesji:

 • Zwykle sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu,chociaż możliwe jest także ustalenie częstotliwości odpowiadającej klientowi po przedyskutowaniu zasadności tego faktu z terapeutą.  

 • Klienci dostają zadania domowe - do samodzielnego wykonania i przepracowania między jednym a drugim spotkaniem.

 • Wszelkie umowy mogą ulec zmianie jeżeli będzie to uznane za właściwe przez obydwie strony.

 

Opłaty :

 • Cena za jedną sesję różni się w zależności od formy terapii jak i samego terapeuty. Prosimy w tej sprawie o kontakt osobisty z konkretnym terapeutą .

 • Wysokość opłat ustalana jest podczas wstępnych sesji o charakterze konsultacyjno-diagnostycznym.

 • Opłaty uiszczane są gotówką w gabinecie, przelewem lub kartą online.

 • Wystawiamy faktury na życzenie.  

 

Odwoływanie sesji:

 • Sesja terapeutyczna nie odwołana 24 godziny przed umówionym spotkaniem jest w pełni płatna.

 • Za nieobecność na sesji i za nieterminowe jej odwołanie pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za sesje terapeutyczną.

 • W razie spóźnienia sesja nie jest przedłużana a opłata nie ulega zmianie.Dopuszczalne spóźnienie na sesję wynosi 15 minut.

 • W czasie nieobecności na sesji, można kontaktować się z terapeutą, np. przez telefon

 

Czas sesji:

 • Sesja psychoterapii indywidualnej trwa  50 minut.

 • Sesja psychoterapii grupowej trwa zwykle od 2 do 3 godzin w zależności od rodzaju grupy

 

Inne:

 • Podczas trwania współpracy z terapeutą nie ma możliwości korzystania z usług innego psychoterapeuty chyba, że terapeuta zdecyduje inaczej.

 • Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy w celu podnoszenia jakości swoich usług i weryfikowania skuteczności pracy z pacjentem.

 • Pacjent w każdej chwili trwania terapii ma prawo pytać o kwalifikacje, uprawnienia i wykształcenie terapeuty.

 • Terapeuta zobowiązany jest do przestrzegania kodeksu etycznego zawodu psychoterapeuty

 

 

 

 

OFERTA

 

Pracownia Psychoedukacji i Terapii  świadczy usługi dla osób współuzależnionych,uzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Dysfunkcji  w zakresie następujących form:  

 

 * porady diagnostyczne

 

 * porady terapeutyczne

 

 * konsultacje

 

 * sesje terapii indywidualnej

 

 * sesje terapii grupowej

 

 * psychoedukacja

 

 * warsztaty  weekendowe

 

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ PANUJĄCĄ W KRAJU I ZA GRANICĄ , PRACUJEMY RÓWNIEŻ ONLINE

 

Formy pracy mogą się zmieniać lub nakładać w zależności od aktualnych potrzeb danej osoby.

 

Częstotliwość spotkań i czas trwania psychoterapii ustalamy w zależności od przebiegu procesu     psychoterapeutycznego.

 

Na początku sesje odbywają się zazwyczaj co tydzień.Jednak w miarę zdrowienia i osiągania celów postawionych w terapii ich częstotliwość staje się mniejsza.