banner2 spod3 going-home-logo-v2

Nowe życie bez przemocy  - www.nowezyciebezprzemocy.co.uk

Strona informacyjna dla kobiet mieszkających w Wielkiej Brytanii, które doświadczają przemocy w rodzinie. Mężczyźni również mogą być ofiarami takiej przemocy i znajdą tu dane organizacji, które udzielą im pomocy.

 

East European Advice Centre www.eeac.org.uk - Organizacja udzielająca porad w zakresie systemu zasiłków, prawa mieszkaniowego, zadłużenia, edukacji, opieki zdrowotnej, prawa zatrudnienia.

tel: 0208 741 1288,

e-mail: [email protected]

Tylny pawilon,POSK ,IV piętro

238-246 King Street

Hammersmith,London,W6 0RF

 

Generalne porady i informacja

Poniedziałki i piątki 9.30-13.00

 

Informacja,porady i pomoc osobom w trudnej sytuacji finansowej

Bezpłatna infolinia 0800 121 4226

 

Pomoc w sprawach  dot.praw pracowniczych

Wtorki i środy: [email protected]

020 8741 1288

 

Porady prawnika z zakresu prawa rodzinnego oraz dla ofiar przestępstw

udzielane są raz w tyg.po wcześniejszym umówieniu spotkania

020  8741 1288

 

Barka UK

Polska organizacja działąjąca w Londynie oferująca wsparcie dla imigrantów, którzy są bezdomni, uzależnieni, mają problemy ze znalezieniem pracy, czy powrotem do Polski.

Bezpłatna infolinia - 0800 171 2926 - tel. 020 7357 6479 (w godz. 8.00-15.30)

 

Centrum Pomocy Rodzinie  -  www.centrumpomocy.org

 

Punkt Inf.Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu  -  www.aa-pik-wielkabrytania.org.pl

 

Grupa samopomocowa dla osób uzależnionych od kompulsywnego jedzenia - www.greysheet.org

 

Anonimowi Hazardziści  -  www.anonimowihazardzisci.org 

 

Grupy Rodzinne AL – Anon i Alateen  - www.al-anon.org.pl 

 

Nieoficjalna strona Dorosłych Dzieci Alkoholików  -  www.dda.pl 

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  www.parpa.gov.pl

 

Instytut  Psychologii Zdrowia -  www.ipz.edu.pl

 

Nowe Doświadczenie Dla Osób Dotkniętych Traumą  -   www.nest-terapia.eu  

 

Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR - www.sychar.org

 

Portal wzmacniający rozwój i przyjaźń w małżeństwie - www.malzenstwojestdobre.pl

INNE KONTAKTY