banner2 spod3 going-home-logo-v2

"TRZEŹWIEĆ  RAZEM" - 12 KROKÓW KU PEŁNI ŻYCIA

 

Chcemy rozkwitać, kochać i być kochani, cieszyć się życiem. Jednak coś staje na przeszkodzie – zranienia, poczucie krzywdy, nieuporządkowane emocje, różne lęki. By je ukoić, próbujemy usilnie wpływać na to, co zewnętrzne: męża, żonę, dzieci, rodziców, innych ludzi, okoliczności. A tak naprawdę do szczęścia wystarczy zmiana tylko jednego – siebie."Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niego wtórna" powiada Eckhart Tolle

 

"Nie trzeba kontrolować drugiego, drobiazgowo śledzić jego

kroków, aby zapobiec ucieczce z naszych ramion. Miłość żywi

zaufanie, pozostawia wolność, wyrzeka się kontrolowania

wszystkiego, posiadania, dominacji. Ta wolność, która umożliwia

istnienie obszarów autonomii, otwartości na świat i nowych

doświadczeń pozwala, aby relacja się ubogacała i nie stała się

endogamią bez perspektyw." 

 

„...Drugi może się zmienić. Zawsze możliwe jest dojrzewanie,

niespodziewany wybuch piękna,że najbardziej ukryte potencja-

lności jego istoty kiedyś wydadzą pierwsze pędy. To nie znaczy,

że wszystko w tym życiu się zmieni. Trzeba zaakceptować, że

niektóre rzeczy nie wypadną tak, jakbyśmy chcieli, ale być może

Bóg pisze prosto po krzywych liniach tej osoby i wyciągnie jakieś

dobro ze zła, jakiego nie udaje się jej przezwyciężyć na tej ziemi.”

 

Papież Franciszek o miłości małżeńskiej w Amoris Laetitia

 

                               Zapraszamy na zajęcia 12-krokowe dla małżeństw !

 

Program „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” (nie tylko dla chrześcijan!) jest programem terapeutyczno-rozwojowym przeznaczonym dla osób przeżywających różnego rodzaju kryzysy, trudności emocjonalne a także dla osób pragnących zadbać o rozwój osobisty i jakość swojego małżeństwa. Praca w tym programie inspirowana jest w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

 

Co to za program? Tu znajdziesz więcej http://sychar-12krokow.blogspot.co.uk/

 

Prowadzone w Pracowni Psychoedukacji i Terapii zajęcia z 12 - krokami w wersji "Trzeźwieć razem" adresowane są do małżeństw z problemem uzależnienia i obejmują:

 

· indywidualną, systematyczną pracę nad 12 krokami z pomocą podręcznika

 

· grupy dzielenia (2 razy w miesiącu), podczas których omawia się otwarcie wyniki pracy domowej i wszystkie inne problemy i pytania

 

Dokładne miejsce i termin rozpoczęcia zostaje ustalany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

 

Koszt - uzależnieniony od miejsca zajęć i ilości uczestników

 

Informacje o naborze do grupy zamieszczane są w aktualnościach strony

 

Warsztat rusza po zebraniu grupy 6 osób (trzy pary).

 

Zajęcia odbywają się w soboty (raz w miesiącu w całej grupie) oraz co 2-gi tydzień w odrębnych grupach – kobiecej z Alicją i męskiej z Leszkiem

 

Prowadzący: 

  • Alicja Szumowska-psycholog,specjalista terapii uzależnień

  • Leszek Korzecki-terapeuta,instruktor terapii uzależnień

 

Zapisy i informacje: [email protected]  mob.07853245853 (tylko sms-y- oddzwonię!)

 

Z racji na zmknięty charakter grupy tylko podczas 3 pierwszych spotkań będzie możliwość włączania do pracy nowych uczestników. Warunkiem uczestniczenia w programie jest spotkanie diagnostyczno-konsultacyjne, które można ustalić mailowo ([email protected]) lub sms-em (kom.07853245853)

 

Podczas rozmowy można uzyskać takze pełne informacje o zasadach udziału w grupie, terminach i płatnościach.

 

ZAPRASZAMY!

 

     ______________________________________________________________________________

 

12 KROKÓW

 

1. Wreszcie pokonani

Krok 1. „Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec naszych uzależnień i problemów, i że nie radzimy sobie z naszym życiem.”

 

2. Już nigdy sam…

Krok 2. „Uwierzyliśmy, że moc większa do nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.”

 

3. Oddać siebie Bogu

Krok 3. „Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go pojmujemy.”

 

4. Wreszcie poznać siebie

Krok 4. „Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.”

 

5. Wreszcie zająć stanowisko

Krok 5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.”

 

6. Gotów do zmiany?

Krok 6. „Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił na od wszystkich wad charakteru.”

 

7. Zgoda, gotowość przemiany

Krok 7. „Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.”

 

8. Zaprowadzić we wszystkim ład

Krok 8. „Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.”

 

9. Wreszcie znów dobrze

Krok 9. „Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniło by to ich lub innych.”

 

10. Natychmiast!

Krok 10. „Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.”

 

11. Przeżyć relację do Boga.

Krok 11.„Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.”

 

12. Być świadkiem

Krok 12. „Przebudzeni duchowo w rezultacie tych „Kroków”, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.”

zakochani-bogowie-2011-01-16-291147-large