"...niektóre sprawy
robią wrażenie
nieszczęścia,
a w rzeczywistości
są łaską..."

Phil Bosmans

Witaj na internetowej stronie

Pracowni Psychoedukacji i Terapii "GOING HOME" w Londynie.

Nazywam się Alicja Elżbieta Szumowska,jestem psychologiem,certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i od przyjazdu do UK w 2007 roku oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną oraz terapeutyczną Polakom mieszkającym na emigracji.

Pracownia powstała przede wszystkim w celu niesienia pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,aby pracując nad swoją trzeźwością w trudnych warunkach emigracyjnego życia mogli coraz to bardziej zdrowo,pięknie i mądrze żyć.Jej idea zawarta została w nazwie „Going Home", czyli powrót do miejsca,gdzie mogę czuć się bezpiecznie.To miejsce w nas jest dostepne dla tych wszystkich,ktorzy zechcą powrócić do głębi samych siebie.Czasem trzeba wyjechać nawet do innego kraju,aby odnaleźć tę powrotną drogę.....

Podoba mi się jak Anzelm Grun-autor licznych publikacji z zakresu życia duchowego pisze o tym, że „w każdym miejscu mogę czuć się jak w domu,jeśli pozwolę prowadzić sie tęsknocie,ktorą doświadczam w swoim sercu”...... Bliska jest mi także jego myśl,że udane życie polega na przekształcaniu naszych ran w perły.Jeśli stawimy czoła naszym ranom, to mogą one stać się dla nas czymś niesłychanie cennym, mianowicie życiodajnym źródłem i błogosławieństwem nie tylko dla nas,ale również dla innych.

Psychoterapię zatem rozumiem jako szukanie i odnajdywanie prawdy.Gdy poznajemy i przyjmujemy siebie w prawdzie i z miłością,wtedy nasza przeszłość staje się źródłem siły i mądrości,natomiast przyszłość budzi ufność i nadzieję.Właśnie wtedy prawda nas wyzwala.

Ponieważ wierzę,że człowiek jest osobą posiadającą nie tylko ciało, umysł i psychikę,ale jest przede wszystkim istotą duchową,dlatego rozumiem jego zdrowienie,dojrzewanie i rozwój jako coś,co zależy od stopnia integracji tych czterech wymiarów.

W swojej pracy bazuję na antropologii chrześcijańskiej,odwołując się do wolności i godności osoby.Specyfiką terapii,którą proponuję jest uwzględnienie w kontakcie z pacjentem odniesienia relacji pacjenta i terapeuty do Boga i traktowanie rzeczywistości nadprzyrodzonej jako realnej i mającej wpływ na życie ludzkie.Stosuję jednocześnie strategie i techniki stosowane w innych podejściach-np.poznawczo-behawioralne,psychodynamiczne,egzystencjalno-humanistyczne, logoterapię,analizę transakcyjną,systemową terapię rodzin itp.W dużej mierze inspiruje mnie rownież praca skoncentrowana na wykorzystaniu i wydobywaniu zasobów.

Jakkolwiek kieruję się w swojej pracy etyką chrześcijańską,to nie oznacza,że odmawiam pomocy osobom o innym światopoglądzie-niewierzącym,innego wyznania.Wszystkie te osoby bez wyjątku znajdują zrozumienie,szacunek i pełną zaangażowania pomoc zarówno z mojej strony jak i tych wszystkich,z którymi najczęściej podejmuję współpracę.

podpis